Spridning i luft (del 3 av 4)

Instabil skiktning det vill säga väl omblandad luft, uppkommer då luftens temperatur sjunker med mer än 1 °C per 100 meter i höjdled. Instabil skiktning förekommer vid tillfällen med kraftig solinstrålning, t.ex. en sommareftermiddag. Då värms den marknära luftmassan till en temperatur som är högre än temperaturen i luften ovanför. En uppvärmd luftmassa stiger och en kall luftmassa sjunker. Luften blandas eftersom den varma, stigande luften tränger undan den omgivande, svalare luften.
vaderforhallanden.jpg

Neutral skiktning medger en måttlig omblandning av luften. Denna skiktning förekommer i samband med stark eller måttlig vind. Neutral skiktning innebär att luftens temperatur avtar uppåt med 1 °C per 100 m, det vill säga temperaturförändringen är relativt liten. Luft som förfl yttas i vertikalled kommer att få i stort sett samma temperatur som omgivande luft, vilket leder till att en vertikal rörelse varken dämpas eller gynnas.

vaderforhallanden.jpg

Källa: Räddningsverkets ”Räddningstjänst och miljö”.