Har du koll på &MATL?

I och med att NIST medvetet valt att lyfta bort sin databas ur FDS5 och det numera är upp till användaren att ta fram dokumenterade och lämpliga materialdata så har jag reviderat de indataparametrar som fanns med i FDS4, innan jag skrev om dem för att passa FDS5. Hitintills har jag jobbat med gips och mineralull. Lite skrämmande blev det! De värden som anges i database4.data för FDS4 för ”gypsum plaster board” är för gips (som kan sprutas på en konstruktion för att skydda den…) och inte för gipsskivor.De största skillnaden är att denisteten skiljer sig avsevärt. Ett större värde på denisteten gör att värmeledningen in i väggen ökar och därmed blir brandgasernas temperatur lägre. Samma sak gäller för ”fibre insulating board”, som inte alls är det samma som minerallullsmattor. En vanlig referens är Karlssons & Quintieres ”Enclosure Fire Dynamics”. I deras Tabell 6.1 redovisas typsiak värden för några vanliga byggmaterial. Jag vill passa på och varna för tabellen och tycker att du snarare bör besöka exempelvis Gyproc och Paroc för att finna relevant information om de material som din byggnad består av.