Dags för en standard för riskanalyser?

Jag har i många år varit tveksam till det holländska sättet att hantera kvantitativa riskanalyser där de via ”Purple Book” i princip standardiserar riskanalyser genom att ange scenarier, indata och beräkningsmodeller.Nu är jag inte lika tveksam längre. Idag kan två olika konsulter analysera samma riskkälla och komma fram till två helt olika beslut om risken är accpetabel eller inte. Detta är inte så konstigt i sig om det inte hade varit för att orsakerna till de olika besluten ligger i valet av scenario och indata. Det finns vissa variabler som vi i princip inte har någon aning om, t.ex. hålstorlek på tanken. Inte kan det vara meningen att två konsulter ska bedöma risken olika bara för att de har gissat två olika värden på en okänd variabel!?! Nej, jag tror att det finns ett behov av en ökad standardisering inom området ”riskanalys” framöver. Undrar bara vem som ska driva det arbetet…