Mer om &MATL

Det blir en hel del om FDS just nu. Jag är inne i en beräkningsintensiv period och har blivit riktigt bekant med FDS5. Det känns lite ”svårt” i början eftersom nyheterna i indataformatet är ganska omfattande. Utan Pyrosim hade det inte varit lika enkelt. Tidigare i veckan skrev jag om mina upptäckter när det gäller materialindata. Nu har jag fått fram riktigt bra information så att jag kan uttrycka värmeledning och värmekapacitet som en funktion av temperaturen för både betong och gips.

Gips är ett särskilt intressant material eftersom det under upphettning frigör kristalliserat vatten vid två tillfällen kring 100 C och kring 200 C. När vatten avges ökar gipsskivans värmekapacitet mer än 20-50 ggr eftersom det krävs stora mängder energi att frigöra vattnet. Både gips och betong har en värmeledningsförmågan som minskar efterhand som materialen hettas upp. Om du inte tar hänsyn till detta i din beräkning kommer du att leda ut alldeles för mycket värme i konstruktionen vilket självklart har en direkt påverkan på brandgaslagrets temperatur och även dess lyftkraft. I figuren nedan visas hur temperaturen som en funktion av djupet i en betongplatta.


Den grå grafen är baserad på FDS ”standardvärde” för betong medan den svarta grafen har en värmeledning som varierar med temperaturen. Skillnaden blir ganska påtaglig. Exempelvis når överskattas djupet på 500 C isotermen med c:a 5 cm givet en yttemperatur på 1000 C.