McGrattan om CFD-modellering

I ett nummer av ”Consulting-Specifying Engineer” intervjuas fyra företrädare av brandingenjörsvetenskapen om fördelar och möjligheter med CFD. Kevin McGrattan, en av de på NIST som ansvarar för utvecklingen av FDS säger så här om vad som är viktigast att tänka på när man använder CFD-modeller:

Accuracy is a concern. When using CFD sofware, errors in calculation often come from using a coarse mesh. A user should validate results with some experimental data or empirical correlation. For example, there are simple formulas that can be used to predict the descent of a smoke layer in a simple space. In a nutshell, validation is vital.