spread_rate

Det finns flera sätt att föra effektutvecklingen i FDS tidsberoende. Det vanligaste är att använda RAMP_Q eller TAU_Q. Problemet med dessa metoder är att det är HRRPUA som de styr och en av de viktigaste parametrarna i FDS för att få ett resultat med god kvalitet är just effektutvecklingen per ytenhet (HHRPUA). Om denna är för låg i förhållande till cellstorleken påverkar detta flammans upplösning och värdet kallat ”Fire Resolution Index” blir klart mindre än 1,0:

The fire resolution index is defined as the fraction of the ideal stochiometric value of the mixture fraction that is being used in the calculation; i. e. combustion efficiency. It indicates how well resolved the calculation is. When the fire resolution index is close to 1, the calculation is well resolved.

Ett sätt att komma runt detta är att experimentera med funktionen spread_rate, vilken anger hur snabbt branden ska spridas till olika celler med bibehållen HRRPUA. Då går det att på  förhand avgöra hur vilken minsta cellstorlek som krävs för att beräkningen ska få en god upplösning. Mer om detta hittar du i t.ex. här.