Flerbostadshus i Helsingborg

Jag har blivit godkänd av Helsingborgs stadsbyggnadskontor att agera fristående sakkunnig kontrollant av brandskydd vid ombyggnad av ett flerbostadshus. De frågor jag ska granska utifrån överensstämmelse med byggreglerna är bl.a. utrymning från entresolplan och maximalt gångavstånd i utrymningsväg (vid utrymning endast i en riktning)