Varför tar det så lång tid?

Jag fick det senast numret av tidskriften “Journal of Fire Protection Engineering” i förra veckan. En av artiklarna handlar oom hur man försökt återskapa Runehamarexperimenten med hjälp av FDS. Experimenten i Runehamar utfördes i stor skala (mer än 200 MW) och en hel del värdefulla data samlades in.

Artikeln i JFE undersöker om det med hjälp av förbränningsmodellen i FDS går att ta fram en effektutveckling som stämmer överens med uppmätta värden i samband med experimenten. Artikeln visar att det faktiskt gick ganska bra och att FDS lyckades väl beräkna en effekt utifrån förbränning av plast och trä som motsvarade den uppmätta.

image

Så långt är allting bra, men nu till saken där jag tycker att skon verkligen klämmer. Simuleringarna är gjorda i FDS v. 4.0.7, som kom ut i mars 2006. I oktober 2007 kom FDS v 5.0 ut och NIST redovisade flertalet förändringar, bland annat en ny förbränningsmodell. Det är just det faktum att FDS genomgått en så pass stor förändring i samband med bytet av förbränningsmodell som får mig att ifrågasätta nyttan med att artiklar som den i det senaste numret av JFE.

Hur kan jag som användare veta att FDS 5.3.1 presterar på samma sätt som FDS 4.0.7? För visst känns det lite knasigt att det i augusti 2009, nästan två år efter att en modell genomgått en omfattande förändring publiceras resultat byggda på en modellversion som är mer än tre år gammal!

2 tankar kring ”Varför tar det så lång tid?

  1. Erik Almgren (fd Grahn

    Har svårt att komma till samma slutsats som artikeförfattarna. Tycker kurvorna visar på att det inte alls gick särskilt bra att upskatta effektutvecklingen med FDS trots att man hade facit. Dessutom som författarna kommenterar (dock ej bland slutsatserna)så får de väldigt ologiska och oroande gridberoende fenomen.

    Jag vill hävda att vi fortfarande tyvärr är långt ifrån att kunna simulera en brandutveckling med CFD-modeller. Under överskådlig framtid bedömer jag att CFD-modeller är modeller för att bedöma transporter av värme och rök, inte brandutveckling… Tyvärr!

    1. Fredrik Nystedt

      Bra poäng där Erik. Jag blev så upprörd av det faktum att artikeln publicerades trots att dess relevans är osäker. Jag håller med dig. FDS ska användas för att utvärdera transport av värme och brandgaser från en användarspecifierad effektutveckling. Inget annat!

Kommentarer är stängda.