Exempel på analytisk dimensionering

Jag har fått Boverkets uppdrag att ta fram två exempel på analytisk dimensionering där den kommande handboken i just analytisk dimensionering ska användas. Det ena exemplet handlar om ett särskilt boende för personer med vårdbehov och det andra berör en samlingslokal.

nursing_home shopping

Arbetet ska visa på tillämpningen av den kommande handboken och exemplena skiljer sig ganska mycket åt. För vårdboendet handlar det om att jämföra risktal med en referensbyggnad för att undersöka vilka avsteg från förenklad dimensionering som kan tilåtas när byggnaden förses med sprinkler. Dimensioneringen av samlingslokalen sker med en scenarioanalys för brandsäkerheten ska utvärderas mot ett antal s.k. erfordrade brandscenarier, vilka finns beskrivna i handboken för analytisk dimensionering.

Arbetet sker inom ramen för BBR 20XX och ska redovisas i slutet av september

En tanke kring ”Exempel på analytisk dimensionering

  1. Pingback: Wuz » Wuz v 38

Kommentarer är stängda.