Färdig (åtminstone nästan)

image

Alldeles nyss skickade jag in min numera 100 sidor tjocka rapport om “Methodology for Verifying Trade-offs in Buildings with Fire Sprinklers – Metod för verifiering av tekniska byten i byggnader med sprinklersystem”. Rapporten har 8 huvudkapitel…

  1. Introduction
  2. Methodology for verifying trade-offs
  3. Verification methods
  4. Nordic regulations on fire safety in buildings
  5. Fire sprinklers
  6. Tenability criteria in sprinklered fires
  7. Design fires in sprinklered buildings
  8. Design situations

… och nu ska den granskas av Dr. Frantzich innan slutliga korrigeringar och utskick till arbetsgruppen. Visst finns det saker att förbättra, men det blir inte denna vecka. Ska bli skänt att tänka på annat än analytisk dimensionering ett tag.