Att rädda liv – vad får det kosta?

Jag hittade följande gamla tabell i en rapport här om kvällen. Den visar kostnaden per räddat liv för en rad olika åtgärder och kommer från Tengs et.al (1995), Five-hundred life-saving interventions and their cost-effectiveness, Risk Analysis, Vol 15, No 3, Society for Risk Analysis.

Åtgärd

Kostnad/liv och år

Lag om bilbältesanvändning

$ 69

Dubbla bromscylindrar i bilar

$ 13 000

Airbag

$ 120 000

Barnsäkra cigarettändare

$ 42 000

Säkerhetsbälten i skolbussar

$ 2 800 000

Obligatorisk bilbesiktning

$ 20 000

Förbud om asbets i bromsklossar

$ 29 000

Kontroll av bensenutsläpp vid gummifabriker

$ 20 000 000 000

Klorering av dricksvatten

$ 3 100

Mammografi för kvinnor över 50

$ 2 700

Influensavaccinering

$ 140

Brandvarnare i bostäder

$ 8 100

Tabellen visar att det är en mycket stor variation i vilken kostnadseffektivitet som olika åtgärder har. Det går alltid att fundera på hur vi väljer att prioritera. Undrar var “transport av farligt gods” skulle hamna?