Mäta brandrisk i de tekniska egenskapskraven

Jag tänker mycket på hur vi ska mäta, beräkna och utrycka brandrisken i en byggnad relaterat till de fem egenskapskraven i BVF, dvs. de om bärförmåga, utveckling och spridning av brand inom och mellan byggnader, utrymning samt räddningstjänstens säkerhet. Det är inte helt enkelt, därför kör jag en liten ”tänk om-övning” här:

Tänk om det hade varit möjligt att hitta hur stort bidrag som varje enskild säkerhetsåtgärd ger för ett tillfredsställande brandskydd relaterat till vart och ett av egenskapskrav. Alltså brandrisken R kan uttryckas som en funktion av ett antal åtgärder (R1, R2 och R3) samtidigt som att det är känt att R1 ger 50 % av R, R2 ger 30 % av R och R3 ger 20 % av R.

Då hade det varit möjligt att se vad som händer med R om vi tar bort eller “försämrar” någon av åtgärderna R1 till R3. Om vi tänker oss att R1 är regleringen av ytskikten och vi kan se följande möjliga utformningar:

R1-1 = ytskikt enligt krav i BBR, t.ex. klass B med en skyddsfaktor F-R1 på 1,0
R1-2 = ytskikt enligt minimikrav i BBR, t.ex klass D med en skyddsfaktor F-R1 på 0,25

Då kan vi räkna ut vad som händer med säkerheten för egenskapskravet om vi byter ut ytskikt av klass B mot ytskikt av klass D. Övriga åtgärder utformas enligt BBR med skyddsfaktor på 1,0:

R = 50 % x 0,25 + 30 % x 1,0 + 20 % x 1,0 = 0,625, dvs en sänkning av risken med 1,0/0,625 = 1,6 ggr.

Helt plötsligt blir det känt för oss att vi måste tillföra en åtgärd som kompenserar för detta avsteg och låt denna åtgärd vara en vattensprinkleranläggning. Vi kan med statistik visa att egenskapskravet påverkas posivit av sprinklersystemet och att förbättrar säkerheten 4,0 ggr.

Eftersom vi bara behövde kompensera för en försämring med 1,6 ggr så finns en marginal på 2,4 ggr kvar, vilken vi skulle kunna nyttja till att göra fler byten. Riktigt fiffigt…

Jag inser att det måste till en hel del arbete för att beskriva BBR och BVF i kvantiativa termer, något som kanske inte är möjligt, men jag tror det är en förutsättning att finna ett system liknande det jag beskriver ovan för att kunna jobba vidare med tekniska byten och kombinera dessa. Hur ska jag annars kunna avgöra om ett system är tillräckligt för att kompensera för flera avsteg?

2 tankar kring ”Mäta brandrisk i de tekniska egenskapskraven

 1. Mattias Skjöldebrand

  Mycket bra tankar.
  Men det lär krävas ett nästan oändligt arbete.
  En av grundförutsättningarna är ju att lista ut, (och rimligen också få Boverket att fastslå), vilka åtgärder,(i förskrift och råd och kommande handbok), i BBR som avses ha en inverkan på respektive egenskapskrav. Många åtgärder har ju dessutom säkert en positiv inverkan på fler egenskaper ”på köpet”. Att hitta syftet med varje åtgärd enligt BBR behövs och är väl egentligen en förutsättning för att kunna göra en alternativ utformning. Och för den skull även en analytisk dimensionering.

  med vänliga hälsningar
  Mattias

 2. Fredrik

  Ämnet är svårt, men precis som du anser jag att vi måste jobba igenom det om vi ska kunna visa på likvärdig säkerhet i samband med analytisk dimensionering. Jag har möjlighet att ägna några arbetsveckor att göra ett första försök och hoppas att jag kan bringa lite klarhet i frågan.

Kommentarer är stängda.