Nytt kommunhus i Lund

För några månader sedan gjorde jag ett jobb åt Lunds stadsbyggnadskontor där jag tog fram anvisningar kring utformningen av riskreducerande åtgärder i samband med planeringen för ett nytt kommunhus intill Lunds C.

image

Kommunhuset i kv. Kristallen kan inrymma 900 arbetsplatser och det måste vidtas några åtgärder för att skyddet mot olyckor med farligt gods på S:a Stambanan ska vara tillfredställande. Vilka åtgärder som krävs framgår av figuren ovan.