Fire Safety Engineering – state of the art!?!

Min första och mest häpnadsväckande reflektion från seminariet i Paris är att utvecklingen går inte framåt. Ã…r 1996 arrangerade SFPE den första konferensen om funktionsbaserade regler och dimensioneringsmetoder. Den fallstudie som svenskarna presenterade där är fortfarande i hög grad aktuell. När det gäller grunderna för dimensionering så är det fortfarande föreställningar om att alla människor ska kunna utrymma vid brand vid ”all material times” som gäller!

Vem ska bli den första som på allvar för in risk (sannolikhet x konsekvens) i sina byggregler?

Vem ska bli den första som inte blundar för att det inte går att vissa på likvärighet (equivalence) mellan två lösningar om de inte är helt lika?

En optimering av brandskydd innebär ofta att individrisken och medelrisken går att få lägre för den alternativa utformningen, men den maximala konsekvensen blir ofta större. Det finns en ”svans” i F/N-kurvan där den alternativa utformningen inte har likvärdig säkerhet. Detta är inget konstigt och borde inte heller vara något som inte kan tolereras. Ansvariga myndigheter borde fokusera på att bestämma hur vi ska värdera våra brandskyddslösningar utifrån ett riskperspektiv. Visst är det svårt, men tyvärr är det nödvändigt för den analytiska dimensioneringens framtid.