Räddningsverkets forskardagar 2007

I mitten av februari kallar Räddningsverket till forskardagar där man ger en inblick i hur de arbetar med forskning och vilka frågor som verket ser som viktiga i framtiden. I år ligger fokus på säkerhetsarbete i kommuner samt på övergripande frågor om besultsfattande, krishantering och internationella insatser. Ingenting som relaterar till brandförlopp, mänskligt beteende eller räddningstjänstens insats finns med i programmet…