Norra Sorgenfri, Malmö

I helgen presenterade Sydsvenskan de idéer som Malmö stad har för upprustning av Norra Sorgenfri i Malmö. Inom området finns en brokig blandning av verksamheter där bland Kontinentalbanan med transport av farligt gods, läkemedelsindustri, livsmedelsindustri, drivmedelsförsäljning och naturgashantering. För några år sedan bistod jag fastighetskontoret med en konfliktanalys med avseende på risker för hälsa och säkerhet. Syftet med analysen var att utreda hur bostäder och kontor kan kombineras med industriell verksamhet, samt ange vilka begränsningar som nuvarande indutrier ger på en omvandling av området.