Wuz v 47

Denna vecka är det framförallt hårt arbete med produktion som gäller. Mot slutet av veckan ska det finnas preliminära resultat för både butiksetableringen i Uppsala och för brandutredningen i Säivis.

Måndag: På kontoret
Tidsdag: På kontoret
Onsdag: På kontoret
Torsdag: BIV träff om brandskydd och glas.
Fredag: På kontoret

Veckans kaffe: Fortfarande Kavé från Filicori Zecchini.