Brandutredning i Säivis

Wuz bistår NBC (NEAS Brannconsult) i Luleå med en utredning av en brand i Säivis år 2001. Med hjälp av fältmodellering och värmeledningsberäkningar ska jag försöka besvara frågor om brandförloppet och uppkomna brandskador.