Tänk först, räkna sedan!

I Fire Safety Journal 41 (2006, nr 7) redovisar en forskargrupp från Australien och Hong Kong, resultatet från en omfattande studie där man undersökt vilken betydelse springan i underkant av en brandklassad dörr har för spridningen av brandgaser. Med hjälp av en serie datorsimuleringar har man studerat hur mycket brandgaser som kommer in i det angränsande rummet om springan är 3, 5, 7 eller 10 mm.

Hör och häpna! Det visade sig vara den största springan som spred mest brandgaser och den minsta som var mest effektiv att hålla brandgaserna kvar i brandrummet. Undrar vem det var som glömde bort Robert Jönssons devis ”95 % tänka och 5 % räkna”?