Ännu en uppdatering av referenslistan

Jag har lagt till ytterligare referenser på referenslistan med de projekt som jag medverkat i under mina första fyra månader med Wuz. Se ”Wuz referenser” för mer information.