Allt inom 700 meter dör på några sekunder!

Idag drog Helsingborgs dagblad igång en artikelserie om Helsinborg vs. Kemira. Nedanstående bild (från hd.se) visar på möjliga konsekvenser av ett mycket stort utsläpp. Och visst skulle ett sådant utsläpp få katastrofala följder!

Bild från hd.se 

Brandförsvarets Jonas Nylén får kommentera uppgifterna och tycker att företaget har fokuserat på att beskriva konsekvenserna av stora olyckor. Han anser också att det är större sannolikhet att omkomma i en flygolycka än av förgiftning till följd av en olycka med farligt gods. I förra veckan skrev jag några rader om MSB:s yttrande över Kemiras verksamhet och undrade om myndigheten fattade beslut utifrån rädsla för stora konsekvenser. Enligt mitt sätt att se på saken måste alltid frekvensen vägas mot konsekvensen när risker ska värderas. Skulle HD välja att rita upp de värsta tänkbara händelserna runt allt i från mindre industrier till våra kärnkraftverk så hade det varit lätt att visa på stora skador med med många omkomna människor. Frågan är bara var vi ska dra gränsen för acceptabel risk. Men, det följer vi upp en annan dag.

2 tankar kring ”Allt inom 700 meter dör på några sekunder!

  1. Björn Donner Hoffmann

    Vansinnigt att Kemira får ligga så olägligt till. Montera ner skitet och flytta det långt bort från stan, en kemfabrik av Kemiras mått ska övht inte ligga så som det gör. Tyvärr är det väl som så att eländet har legat där så länge och bebyggelsen runt området har vuxit upp där etappvis…

    1. Fredrik Nystedt

      Principiellt har företaget en ”oläglig” lokalisering. Men, precis som du skriver så är de ju inte direkt nyinflyttade. Över tiden har vi sett industrier växa upp och arbetarna bosätta sig i närheten. Oavsett var företaget skulle flytta (inom rimliga gränser) så lär samma problematik dyka upp igen. Problemet är att det saknas perspektiv i artikeln som helt och hållet fokuserar på konsekvenser i händelse av en olycka. Skulle Øresundsbron kollapsa eller ett flygplan störta i ett fullsatt Olympia skulle också konsekvenserna bli stora. Risker för olyckor finns omkring oss hela tiden som en del av det samhälle vi byggt upp.

Kommentarer är stängda.