Förbättrad modell för gasspridning

Ibland får jag tillfälle att inom ramen för ett uppdrag göra små förbättringar av mina beräkningsmodeller. För några månader sedan var det modellen för konsekvenser vid olyckor med explosivämnen som reviderades och denna gång var det dags för mer förfinade beräkningar för gasspridning. Min tidigare modell har varit lite väl grovhuggen för olika övergångsvillkor mellan tunggasspridning och passiv spridning, se figuren nedan. 


 


 


 


 Den nya modellen jobbar helt efter principerna i FOI:s ”Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor” och är byggd i Excel för att passa in som en av submodellerna i min ”stora” riskanalysmodell för transport av farligt gods. Modellen tar givetvis hänsyn till variation och osäkerheter genom att den anpassats för att köras i @RISK.