Explosionsrisk på drivmedelsstation

Jag kommer i veckan att bistå Firetech med en utredning av explosionsrisker vid utsläpp av drivmedel på en drivmedelsstation för bensin, E85 och diesel. Min utredning är en del i deras riskutredning för etableringen.