Makadam begränsar branden

SP Brandteknik har i en serie försök visat hur brandfarlig vätska som rinner ut på makadam brinner. Försöken är gjorda med s.k järnvägsmakadam av klass 1. Resultatet, se figurerna nedan, är klockrent. Redan vid en vätskenivå som är 5 cm lägre än makadambädden så minskar effektutvecklingen med 75  %. En minskning med 90-95 % fås om vätskenivån är 10 cm under makadambädden.

Foto: Anders Lönnermark Foto: Anders Lönnermark

Resultatet från försöken ger oss en del information som är viktig vid analys av risker med transport av farligt gods. Läs mer i senaste numret av SP:s Brandposten.

0 tankar kring ”Makadam begränsar branden

  1. Magnus

    Måndagsfrågor:
    Lite oklart i artikeln hur testet var utfört.

    Vad tror du om effektutvecklingen efter längre tid när makadamen värmts upp rejält? Kommer avkylningsytan på stenen att räcka till för att hålla nere effekten eller kommer den att tillta för att nå upp till ”ostenad” brand? Eller är det så att effektminskningen beror på att stenlagret skapar turbulens och på så sätt minskar syretillgången?