Boverkets byggregler – BBR 15

Alldeles nyss kom den reviderade utgåvan av Boverkets byggregler (BBR 15) ut. Reglerna träder i kraft 2008-07-01 med en övergångsbestämmelser till och med september 2009.

I avsnitt 5 ”Brandskydd” har det skett några mindre förändringar. Bland annat har de tillkommit några klasser i avsnitt 5:2. I samma avsnitt ges en defintion på automatisk vattensprinkler och vad som kan förväntas av ett sådant system om det installeras.

I avsnitt 5:8 har det gjorts ett antal förtydliganden. Det allmänna rådet i 5:81 om vilka byggnadsdelar där sammanstörtning kan accepteras har kompletterats med ett förtydligande:

Exempel på byggnadsdelar som avses i tredje stycket är takfot, balkong och icke brandavskiljande undertak, eller andra byggnadsdelar som inte leder till instabilitetsbrott. (BFS 2008:6).

I ett allmänt råd till 5:821 ges en referens till en ny rapport om beräkning av brandbelastning:

För beräkning av brandbelastning, se Boverkets rapport Brandbelastning

En annan viktig förändring är att tabell 5:821a numera begränsas till att gälla för byggnader med högst 16 våningsplan:

För byggnader över 16 våningar ska analytisk dimensionering enligt 5:13 utföras och ska minst uppfylla motsvarande krav för byggnader upp till 16 våningar.

Denna förändring gillar jag. I ett tidigare blogginlägg har jag skrivit om ”Behövs mer än R 90 i höga byggnader?”, och tycker mycket väl att det finns motiv till det. Glömt inte att den gode Ramachandran vid SFPE-konferensen på Nya Zeeland i våras förespråkade R 270 och 8 trapphus från sitt höghus.

I avsnitt 5:83 om ”Naturligt brandförlopp” ges numera en hänvisning inte enbart till BKR, utan också Eurocode SS-EN 1991-1-2 och Boverkets nya rapport om brandbelastning. Jag har inte hittat en officiell utgåva av brandbelastningsrapporten, utan enbart denna remissutgåva.

Vill du läsa mer om förändringarna och bakomliggande tankar rekommenderar jag Boverkets konsekvensutredning. Där finns en hel del hjälp för tolkning och tillämpning av de nya bestämmelserna.