BBR 20XX och jag = Sant!

Till Boverket

Äntligen är jag med i revideringen av Boverkets byggregler till version 20XX. Jag har länge velat få möjlighet att bidra med min kunskap och erfarenhet, framförallt när det börjar handla om analytisk dimensionering och om användning av riskanalyser. På tisdag-onsdag är det möte på Tjärö i Blekinges skärgård. För mig blir det uppstart, men för övriga blir det ett avstamp mot nästa mål. Förslag till ny föreskriftstext finns för de flesta avsnitt i kapitel 5 och min roll blir ungefär så här:

  • Arbete ska i första hand behandla arbetet med handboken kring analytisk dimensionering och konsekvensanalys.
  • Arbetet innebär att ta fram texter avseende syften, mål och tillämpning av funktionskrav i föreskrift, allmänna råd respektive handbok.

Jag är hedrade och inspirerad av uppdraget. Det ska bli riktigt kul och lärorikt.