Artikel till Bilagan

Idag skriver jag en artikel till det kommande numret av Bi-lagan. Artikeln går under arbetsnamnet ”Riskhänsyn i samhällsplaneringen” och jag ska försöka sammanfatta mina erfarenheter efter 54 projekt relaterade till fysisk planering. Det blir naturligtvis också en hel del från FoU-arbetet åt Räddningsverket och Boverket rörande säkerhetsåtgärder samt RIKTSAM-studien åt länsstyrelsen i Skåne.