Tulipanaros – trähus i fyra våningar

Jag kommer att tillsammans med Olle Norrby utforma delar av brandskyddet av ett trähus kallat Tulipanaros, vilket kommer att byggas av volymelement. Tulipanaros vann SABO:s tävling om modernt bostadsbyggande. Min första uppgift blir att verfiera om boendesprinkler kan medge ett längre gångavstånd inom utrymningsväg (BBR avsnitt 5:332) än de 10 m som rekommenderas i Boverkets rapport ”Utrymningsdimensionering”.