Riskhänsyn i samhällsplaneringen

Att beakta risker för hälsa och säkerhet i samband med fysisk planering är något som de flesta hört talas om och något som jag har arbetat mycket med. Idag är det ett seminarium i Lund där planerare och räddningstjänster möts för att diskutera hur detta arbete ska gå till.

En viktig fråga är att ha en modell för NÄR olycksrisker behöver beaktas överhuvudtaget. För visst är det så att risker ibland kan vara tillräckligt små för att man inte ska behöva bry sig om dem!?! Kring en led för transport av farligt gods är det just så att transportmängderna behöver komma över vissa värden för att det ska vara nödvändigt att visa särskild riskhänsyn.

Länsstyrelsens i Skåne gjorde ett gediget arbete med RIKTSAM – riktlinjer för riskhänsyn intill transportleder för farligt gods (signerat Fredrik Nystedt och Martin Kylefors). Här konstateras att riskanalyser INTE behövs för bebyggelse om den är 20, 60 respektive 140 m från transportleden. Vilken typ av bebyggelse som kan placeras var, utan krav på riskanalys, framgår av RIKTSAM.

Eftersom RIKTSAM är en genväg för de som inte har behov av mer nyanserade bedömningar utgår den från de allra mest trafikerade vägarna i Skåne. Om du har en väg som transporterar mindre gods än E4/E6 finns all anledning att göra mer nyanserade bedömningar. I vissa fall kan sådana bedömningar göra generellt för en hel kommun eller varfr inte en hel region.