ESS i Lund

Lunds strävan att få uppföra ESS-anläggningen har fått ny kraft i och med att regeringen meddelat sitt stöd med 3 miljarder kronor. Som riskanalytiker kommer det vara ruskigt intressant att följa projektets miljöprövning, där olycksriskerna borde få en tung roll.

Det byggs inte särskilt många anläggningar av denna typ, vilket försvårar identifiering av risker och skattning av olycksfrekvenser. Stor vikt måste läggas vid hur anläggningen ska utformas för att sannolikheten för olycka ska bli så låg som möjligt då konsekvenserna vid utsläpp av t.ex. kvicksilver anses vara förödande.

0 tankar kring ”ESS i Lund