Ny riskanalys åt Helsingborgs hamn

Wuz kommer att bistå Helsingborgs hamn vid upprättande av en ny riskanalys som syftar till att jämföra riskerna med transport av farligt gods till/från Scandlines och HH-ferries på antingen Sjögatan eller Atlantgatan. Riskanalysen utförs med anledning av att kommunen i sin MKB för Södra hamnen anser att farligt gods ska transporteras på Atlantgatan. Detta är inte önskvärt för hamnen som med en riskanalys vill undersöka om riskerna med transport av farligt gods på Sjögatan är acceptabla, givet den stadens vision om utveckling av de södra delarna av Helsingborg city.

Södra hamnen, Helsingborg