MVG-gallerian i Umeå fortsätter

Jag har i dagarna gjort kompletterande beräkningar på MVG-galleian i Umeå på uppdrag av WSP (se tidigare blogg-inlägg). Önskemål om ändring av utrymningsvägar har krävt kompletterande beräkningar av några nya scenarier för att säkerställa att ändringen är genomförbar.