Flygande golfbollar

I höstas gjorde jag en riskbedömning av en golfbana med avseende på risk för flygande golfbollar (!), vilket beaktas som en olägenhet för människors hälsa. Planen är nu på utställning och mina slutsatser visas i figuren nedan

Riskbedömningen gjordes kvalitativt med stöd av bl.a.

  • Planering av golfbanor i Stockholms län – lämplig plats i landskapet och lagtillämpning, Länsstyrelsen i Stockholms län, januari 2006.
  • Rekommendationer vid anläggande och vidareutveckling av golfbanor intill allmän väg, publikation 2007:133, Vägverket, ISSN 1401-9612.
  • Golf course safety, Crafter + Mogford Golf Strategies, 2006.

Ett annorlunda men kul uppdrag. Speciellt då jag kartlade förekomsten av golfbollar i det tänkta planområdet…