Stationsnära bygganden

Jag är nästan klar med min revidering av Lunds kommuns ”Strategi för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods”. De tidigare riktlinjerna som jag arbetade fram år 2007 har reviderats, framförallt för att kommunen ska kunna tillgodogöra sig den teknikutveckling som skett på riskanalyssidan de senaste åren. Samtidigt som beräkningar kan visa att det går att bygga närmre farligtgodsleder än vad vi tidigare trott har det utretts om det finns andra skäl till att tillåta det som definieras som stationsnära byggnaden.

I ovanstående rapport diskuteras just huruvida det är möjligt att väga risker mot nytta när det är önskvärt att bygga  stationsnära. Läsvärt…

En tanke kring ”Stationsnära bygganden

Kommentarer är stängda.