Hur arbetar konsulten?

Igår höll jag en föreläsning i kursen ”Samhällsplanering” där jag skulle redovisa mina erfarenheter av att arbeta som konsult med riskhantering i samhällsplaneringen. Vill du ta del av min presentation hittar du den här.