Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner

I höstas publicerade Räddningsverket och Boverket en gemensam vägledningsrapport om användning av säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner. Rapporten bygger på en FoU-rapport som jag och Martin Kylefors gjorde åt myndigheterna för några år sedan. Syftet med rapporten är att visa hur säkerhetsåtgärder kan användas och formuleras i planbestämmelser. Vi gick igenom ett trettiotal åtgärder och kategoriserade dem i fyra grupper:

  1. Markåtgärder
  2. Separationsåtgärder
  3. Utformningsåtgärder
  4. Fasadåtgärder

Inom varje grupp listade vi tänkbara åtgärder och vilka olyckor de skyddor mot. Vi bedömde åtgärdens lämplighet, både utifrån ett riskreducerande perspektiv och ett juridiskt perspektiv, kopplat till PBL. Rapporten ger en snabb överblick av vilka åtgärder som är lämpliga för att skydda mot en definierad risk och den kan kan användas för att ge idéer på lämplig utformning när det är nödvändigt att visa särskild riskhänsyn.

0 tankar kring ”Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner

  1. Pingback: Wuz » Kv. Kristallen, Lund