Det går bra nu!

Uppdragen strömmar in och det är hur kul som helst. Nya uppdrag i inkorgen är:

  • Astern i Ã…storp. Med hjälp av analytisk dimensionering ska jag avgöra möjliga avsteg vid användning av boendesprinkler. Uppdraget utförs tillsammans med FSD.
  • Hantering av farligt gods i Trelleborgs hamn. Trelleborgs hamn expanderar och gör en MKB för nya färjelägen. I samband med detta görs en översyn av hamnens hantering av farligt gods
  • Riskanalys för nytt köpcentrum i Mörbylånga på Öland. Lokaler för extern handel planeras intill transportled för farligt gods. Uppdraget utförs i samarbete med Atkins.