Sergelgången 2, Stockholm

Wuz kommer tillsammans med Brandgruppen att ta fram ett brandskyddskoncept för en fortsatt inbyggnad av Sergelgången i Stockholm. I förra etappen var det den sk Hästskogången som genomgick en omfattande upprustning och nu är det dags för nästa etapp, vilken omfattar resterande ytor under gator och fontän i nivå med ”plattan”.

Uppdraget omfattar en förstudie där principerna för brandskyddet ska definieras. Eftersom förhållandena är så pass komplicerade kommer det att redan nu krävas CFD-beräkningar. Grundprincipen för brandskyddet kommer att likna den för etapp 1, dvs att med hjälp av sprinkler och brandgasventilation minimera spridning av brandgaser, och säkerställa dels att människor kan utrymma tryggt och dels att värdeskyddet mellan fastigheterna inte försämras.