Ystad hamn

Ystad hamn står inför en stor ombyggnad för att kunna vara en attraktiv hamn även i framtiden. I onsdags fick politikerna i Ystad ta del av de konsultrapporter som redovisar miljöeffekterna av utbyggnaden. I en intervju i Radio Malmöhus uttalar sig kommunstyrelsens ordförande att han inte är oroad för miljön efter att ha hört konsulternas genomgång.

Ett av mina sista uppdrag på ØSA var den riskanalys som utgör ett av underlagen för utbyggnaden. Riskanalysen är en bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen och belyser risker med hantering av farligt gods i hamnen. Analysens slutsats är att risknivån inte är så hög så att den inte kan tolereras, men ej heller så låg att den kan försummas – dvs i den sk ALARP-zonen där det är nödvändigt att vidta riskreducerande åtgärder. Vi föreslår därför att Ystad hamn ska ta skapa en organisation för skydd mot olyckor omfattande en policy, ansvarsfördelning och ett kontrollprogram. Vidare ska fordon lastade med farligt gods hänvisas till särskilda platser i uppmarschområdena. Hamnbolaget ska även ordna en invallad spillplatta för läckande tankar. Vår sista rekommedation gäller trafiksäkerheten som har en direkt påverkan på antalet farligtgodsolyckor.

Förutom Ystad hamn har jag under tiden på ØSA gjort liknande analyser för både Trelleborgs och Helsingborgs hamnar.