Wuz och Fire Safety Nordic samarbetar!

Jag och Tomas Rantatalo från Fire Safety Nordic har kommit överens om att samarbeta i projekt som framförallt berör byggnadstekniskt brandskydd. Samarbetet omfattar både internkontroll samt en gemensam satsning mot den danska marknaden.Tomas (med bakgrund från Boverket) och jag har tidigare arbetat tillsammans. Ett av våra större gemensamma projekt var arbetet med Danmarks övergång till funktionsbaserade byggregler. Tomas var på uppdrag av Byg- og boligministeriet ansvarig för att skriva om reglerna och jag bistod Tomas med ett arbete där jag med hjälp av riskanalyser identifierade brandsäkerhetsnivån i de då gällande reglerna (Br95). Under Om Wuz -> Publikationer finner du en artikel ”Quantifying the Safety Level in the Danish Building Fire Regulations” som beskriver arbetet.