Återbesök på SP Trätek

Snart stiger jag på fakirflyget till huvudstaden för att medverka i det första mötet i det nya projektet ”Brandteknisk dimensionering av träkonstruktioner” som SP Trätek driver med finansiering av Vinnova. Jag deltar på uppdrag av Setra, med vilka jag sedan länge har samarbetat angående trähusutveckling och brandskydd. Projektet syftar grovt förenklat till att publicera en ny utgåva av ”Brandsäkra Trähus”.

Åren 2000-2002 arbetade jag tillsammans med SP Trätek i boendesprinklerprojektet som senare ledde fram till min lic-avhandling. Då var det många möten i Stockholm – nu är det dags igen…