Wuz v 14

Två veckor kvar till Nya Zeeland! Härligt och skrämmande. Tyvärr lär det bli tvåskift i produktionsapparaten de kommande veckorna.

Måndag: Skriver rapporter om Point Hyllie och Skeppsbrokajen samt lägger upp nya beräkningar för en galleria i Ronneby.
Tisdag: Möte på Lunds stadsbyggnadskontor om riskreducerande åtgärder i Sockerbruksområdet.
Onsdag: På kontoret och producerar.
Torsdag: Fortsatt produktion.
Fredag: Möte i Vellinge kommun tillsammans med FSD där vi ska redovisa resultaten av våra uppdrag om riskhänsyn för ett planområde utmed E6 samt den lokala anpassningen av Länsstyrelsens riktlinjer för bebyggelseplanering intill transportleder för farligt gods.

Veckans kaffe: I kvarnen just nu finns det Dipilto från Nicaraqua och strax därefter Adado från Etiopien. Allt rostat av Costas från Umeå.