SPREAD_RATE

Jag har tidigare talat varmt om SPREAD_RATE. Här kommer en fin ekvation för att gå från tillväxthastigheten a (kW/s2) till spread_rate (m/s):

 spread_rate