Informativt…

På en dörr i en brandvägg i Stockholm:

"Denna dörr skall alltid vara stängd. Utom vid passage igenom densamma."