En strategi för bebyggelseutveckling med hänsyn till farligt gods i Helsingborg

Tack vare min medverkan i Team White, en av de vinnande konsultgrupperna i H+ har jag fått möjligheten att medverka när Helsingborgs stad ska utarbeta en strategi för hur bebyggelsen kan utvecklas i södra Helsingborg med hänsyn till de risker för hälsa och säkerhet som finns där.

h  

Min uppgift blir att jobba med en riskanalys som ska beräkna individrisken som en funktion av avståndet från vägmitt. Ett ganska vanligt uppdrag i all ära om det inte hade varit för den arbetsgrupp som följer projektet. Vakande över mig har jag Henrik Tehler vid Brandteknik samt brandingenjörerna Jonas Nylén och Fredrik Hermansson från Helsingborg. Dessutom ryktas att själva professor Kurt Petersen ska granska hela arbetet.

Varför denna samling av hjärnkraft? Det är nämligen så att Helsingborgs stad har initierat ett arbete med en s.k. riskdatabas till vilken jag ska leverera underlag om frekvenser och konsekvenser för olyckor med farligt gods. Med hjälp av GIS och databasen kan man sedan matcha befolkningsstatistik med riskinformation från flera olika riskkällor. Det kommer vara möjligt att avgöra hur stort riskbidraget är från olika källor och därmed blir det lätt att välja ut riktade riskreducerande åtgärder för att hantera riskerna.