Östlig infart till Trelleborgs hamn

Trelleborgs kommun och Trelleborgs hamn har ett tag funderat på om det vore möjligt att göra en ny infart öster i från till hamnen. Om detta gick att ordna samtidigt som hamnen fortsätter sin expansion skulle staden få kontakt med vatten i det västra läget. Något som anses mycket populärt i dessa dagar. Arbetsgruppen har funnit en infrastruktur som fungerar där infartsvägen troligen kommer att gå längs med Kontinentalbanan till hamnområdet. Under de kommande veckorna ska frågor rörande hälsa och säkerhet utredas och jag bistår med kompetens kring transport av farligt gods.

Det blir en RIKTSAM-inspirerad utredning där jag väljer att inledningsvis jämföra vägdragningen med de skyddsavstånd på 70 m till bostäder som anges i Vägledning 1. Finns det konfilkter så går jag vidare med en beräkning av risknivån för att avgöra om det krävs riskreducerande åtgärder.

Sydsvenskan skriver lite om ringleden här.

0 tankar kring ”Östlig infart till Trelleborgs hamn

  1. Pingback: Wuz » Wuz v 35