Kategoriarkiv: Forskningsfronten

Konferenssugen

Jag är sugen på att åka på konferens. Vet bara inte var och tycker inte riktigt att det finns någon som passar mig så där som handen i handsken. Jag har sammanställt en liten lista över vad som händer under 2009:

Vad finns det mer som kan vara intressant? Tipsa gärna…

Ny bok om brandriskanalyser i byggnader

0470854022

David Yung har nyss kommit ut med en ny bok “Principles of Fire Risk Assessment in Buildings” och jag har fått möjlighet att recensera den på uppdrag av SFPE. Min recision ska vara inne om en månad och dyker troligen upp i Fire Protection Engineering under våren.

PS / Om inte mitt minne sviker mig så dissade Dr. Yung ett paper som jag och Håkan Frantizich skrev till Journal of Fire Protection Engineering för snart tio år sedan. Nu kanske det är dags att ge igen :-) / DS

Felräknat i “Estimating Room Temperatures and the Likelihood of Flashover…”

estimating

I tidigare inlägg har jag flaggat för att det är någon oegentlighet i MQH-metoden, närmare bestämt de beräkningar som redovisas i "Estimating Room Temperatures and the Likelihood of Flashover". Det hela började med att jag tyckte det var ruskigt knäppt att materialparametrar som ρck skulle spela så pass stor för den effekt som krävs för att orsaka övertändning i ett rum. Nedanstående räkneexempel talar för sig själv.

Om vi antar att 1 000 kW är en tillräckligt stor brand för att orsaka övertändning i ett rum med en viss storlek och omgivande ytor är av betong. Då skulle det endast krävas kring 130 kW för att orsaka övertändning om omgivande ytor är av mineralull. På samma sätt skulle det krävas 3 600 kW om väggarna var av aluminium. Beräkningarna är gjorda för karakteristiska värden på ρck för de olika materialen och ekvationen:

image6

I artikeln redovisas följande figur där den effektutveckling som krävs för att orsaka övertändnig (ΔT=500 C) plottas för olika material och öppningsförhållanden.

clip_image002

Beräkningarna gäller för ett rum på 4 m x 6 m x 2,4 m och en karakteristisk tid på 1 000 s, vilken används för att beräkna h(k) med hjälp av nedanstående ekvation:
image
Beräknade värden på hk anges i figuren ovan:

”Brick wall”                     1,3 kW/m2K
”Fibre board”                0,12 kW/m2K

Värdena på h(k) sägs vara beräknade med de materialdata (ρck) som anges i artikeln. Angivet ρck för “brick wall” är 1,7 (kW)^2 s/m^4/K^2 och för “fibre board” är det 0,015 (kW)^2 s/m^4/K^2. Om dessa värden skulle användas för att beräkna h(k) blir resultatet inte det samma som de värden på h(k) som anges i figuren ovan.

Material

ρck

h(k), beräknat med ρck

h(k), figuren

Brick wall

1,7 (kW)^2 s/m^4/K^2

0,041 kW/m2K

1,3 kW/m2K

Fibre board

0,015 (kW)^2 s/m^4/K^2

0,0039 kW/m2K

0,12 kW/m2K

Så här långt in i felsökningen kände jag för att dela med mig av mina “misstankar” och i ett snällt mail till Daniel Gojkovic, min f.d. kollega på ØSA bad jag honom gräva lite djupare. Det visade sig att lösningen på problemet inte var särskilt svår att finna. Om ni tittar på värdena i tabellen ovan för “brick wall” och “fibre board” så ser man att kvoten mellan h(k), figur och h(k) beräknat är c:a 31, dvs. samma som 1000^0,5.

Det finns åtminstone två tänkbara förklaringar till räknefelet. Antingen har författarna “glömt” att dividera med t (= 1 000 s) eller så har det blivit fel i övergången från (kW)^2 till W^2. Att använda 1000^2 hade varit korrekt, men man kan misstänka att författarna använt 1000^3. Oavsett vilket så har h(k) överskattats med en faktor 1000^0,5. vilket i slutändan blir en överskattning av Q med en faktor (1000^0,5)^0,5 = 5,6. Figuren ovan kan nu ritas om för att grafiskt visa betydelsen av “räknefelet”

clip_image002[12]
Tyvärr tar det inte slut här. Det verkar vara ganska oklart hur A(w) i ekvationen ovan egentligen ska beräknas. Antingen omfattar A(w) alla ytor i rummet (inkl. öppningar) undantaget golvet, eller så är A(w) =
A(T) och omfattar alla ytor i rummet (inkl. öppningar och golvet).

Författarnas analys av data från de mer än 100 experiment som använts görs för två fall – med eller utan värmeledning via golvet. Uttrycket som sedan ligger till grund för ekvationen för Q utgörs av sammanviktning av regressionsanalyserna med- och utan hänsyn till värmeledning in i golvet. Skillnaden blir märkbar. Redan i ett mindre rum blir skillnaden påtaglig, se figuren nedan.
clip_image002[17]
Skillnaden mellan den effekt (Q) som krävs för övertändning bestäms av kvadratroten av kvoten mellan den totala omslutningsytan A(T) och omslutningsytan undantaget golvet A(w), dvs (A(T)/A(w))^0,5. För lokalen i figuren ovan blir skillnaden en faktor 1,16. Om lokalen i stället skulle haft måtten 10 m x 20 m x 3 m blir skillnaden 1,24. Betydelsen av definitionen på omslutningsytan faller visserligen inom modellosäkerheten, men ett förtydligande hade trots detta varit intressant. En liten notis är att författarna inte tar med golvytan när det ritar figurerna i artikeln.

Slutsats

Nu är det bevisat att det finns räknefel i figurerna i artikeln "Estimating Room Temperatures and the Likelihood of Flashover". Den stora frågan är om detta räknefel också begåtts vid beräkning av h(k) för de experimentiella data som ligger bakom MQH-metoden. Om så är fallet så är det givet att MQH-metoden överskattar den effekt som krävs för övertändning med en faktor 5 till 6. Jag tror det är läge att försöka få en respons från författarna där bland Quintiere.

Hardcore CFD-läsning

Simo Hostikka, en av de tyngre namnen i utvecklingen av FDS har skrivit en doktorsavhandling med den tunga titeln ”Development of fire simulation models for radiative heat transfer and probabilistic risk assessment”. Simo skriver nästan lättläst om skillnader mellan RANS och LES samt en hel del matnyttigt om de submodeller som bygger upp en CFD-kod. Det är defintivt en ”bör läsa”-varning på denna nätta avhandling på 108 sidor.

Dalmarnock Fire Tests

University of Edinburgh genomförde under 2007 några brandförsök i storskala (Dalmarnock Fire Tests) för att undersöka hur väl våra ingenjörsverktyg är validerade och vilka svårigheter som finns i modelleringen. Dokumentationen från försöken finns tillänglig på nätet och två av de mest intessanta avsnitten är:

A Priori Modelling of Fire Test One
Posteriori Modelling of Fire Test One

Ska du bara läsa en av ovanstående så koncentrera dig på ”priori modelling”. Här har åtta simuleringar gjorts med lite olika modeller för att försöka få en bild av brandförloppet i en lägenhet. Resultatets spridning är faktiskt ganska skrämmande, även om det inte förvånar särskilt mycket

Tekniska byten och sprinkler

När jag forskade kring boendesprinkler inför min lic gjorde jag också några analyser av möjliga ”tekniska byten” vid installation av boendesprinkler. Dessa finns dokumenterade i publikationen ”Boendesprinkler räddar liv” och berör framförallt brännbar fasad i mer än två våningar, minskade krav på skydd mot brandspridning via fönster, minskade krav på ytskikt i bostad och ökat gångavstånd till utrymningsväg.

Nu har ett nytt projekt initieras. Med hjälp av finansiering bland annat från Brandforsk ska möjliga ”tekniska byten” vid installation av sprinkler verifieras och dokumenteras. Projektet drivs i nordisk anda och syftar till att dokumentera sprinklerprestanda för olika skyddsuppgifter, samt en metod för att verifiera hur olika avsteg kan kombineras med varandra med önskvärd säkerhet. Jag kommer ha en intressant roll i projektet, men är inte riktigt säker på hur den ser ut ännu.

IAFSS 2008 reviewer

I slutet av september är det dags för det 9:e ”International Symposium on Fire Safety Science (IAFSS)” i Karlsruhe, Tyskland. IAFSS-konferenserna har ett rykte om sig att vara riktigt seriösa med en omfattande granskning av de papers som skickas in. Granskningsprocessen avslutas i dagarna och jag har haft äran att granska två papers, ett i kategorin ”Risk, Statistics & Probability” och ett i ”Other Topics”. Eftersom processen sker under anonymitet kan jag inte avslöja för mycket. Hur som helst körde jag på i bästa Håkan Frantzich-stil och lät kommentarerna hagla. Nu återstå och se vilka papers som programkommitten väljer ut, oavsett boka in den 21-26 september i Tyskland och ta chansen till ett utmärkt tillfälle för vidareutbildning.