Kategoriarkiv: Uppdrag

En strategi för bebyggelseutveckling med hänsyn till farligt gods i Helsingborg

Tack vare min medverkan i Team White, en av de vinnande konsultgrupperna i H+ har jag fått möjligheten att medverka när Helsingborgs stad ska utarbeta en strategi för hur bebyggelsen kan utvecklas i södra Helsingborg med hänsyn till de risker för hälsa och säkerhet som finns där.

h  

Min uppgift blir att jobba med en riskanalys som ska beräkna individrisken som en funktion av avståndet från vägmitt. Ett ganska vanligt uppdrag i all ära om det inte hade varit för den arbetsgrupp som följer projektet. Vakande över mig har jag Henrik Tehler vid Brandteknik samt brandingenjörerna Jonas Nylén och Fredrik Hermansson från Helsingborg. Dessutom ryktas att själva professor Kurt Petersen ska granska hela arbetet.

Varför denna samling av hjärnkraft? Det är nämligen så att Helsingborgs stad har initierat ett arbete med en s.k. riskdatabas till vilken jag ska leverera underlag om frekvenser och konsekvenser för olyckor med farligt gods. Med hjälp av GIS och databasen kan man sedan matcha befolkningsstatistik med riskinformation från flera olika riskkällor. Det kommer vara möjligt att avgöra hur stort riskbidraget är från olika källor och därmed blir det lätt att välja ut riktade riskreducerande åtgärder för att hantera riskerna.

Faran med “Proof by pretty picture”

På tisdag och onsdag besöker jag norska BST för att hålla en introduktionskurs i FDS och Pyrosim. Det blir två fulla dagar med mycket föreläsning och en del praktiska övningar. Det är inte helt okomplicerat att sätta ihop en introduktionskurs. Jag tycker att det är en hel del obligatoriskt som användaren måste veta om CFD och FDS för att kunna använda modellen. Visserligen hjälper Pyrosim till en hel del med indatagenereringen, men programmet kan inte tänka åt dig. Jason Floyd på NIST, en av hjärnorna bakom FDS identifierar följande områden där användaren bör ha stor kunskap och förståelse för att få använda koden:

 • Skapa beräkningsdomänen
 • Definiera materialegenskaper
 • Definiera gränstillstånd
 • Kännedom om faran med “proof by pretty picture”

Just det där med “proof by pretty picture” tror jag vi alla har lockats av någon gång. Jag minns speciellt en av mina första beräkningar i början av 2000-talet då jag lyckades samla ett stort antal mötesdeltagare runt min bärbara dator för att med fina animeringar visa att hur brandsäker en viss lagerbyggnad var. Att jag sedan hade otillräcklig representation av flamman eller alldeles för stora celler spelade ingen roll. Som tur är var det länge sedan…

Wuz v 40

Lite annorlunda format på “veckoplaneringen” från och med nu. Här kommer jag berätta lite kort om de uppdrag jag har och via Twitter kan du hänga med lite mer i detalj. Denna vecka jobbar jag med:

 • En föreläsning om “konsultens roll” i samhällsplaneringskursen för brand- och riskhanteringsingenjörer.
 • Riskanalys av en etablering intill S:a Stambanan i Lund.
 • Brandskyddsdokumentation för bostadsbebyggelse i Bjärred.
 • Konsekvensanalys av handbok i analytisk dimensionering med tillämpning på en samlingslokal åt Boverket.
 • Förbereder en FDS-kurs för ett norskt konsultföretag.
 • Analyserar resultatet från en brandprovning med fokus på hur väl de teoretiska modellerna stämmer.

Veckans kaffe: Inleder med finfin-kaffet “Pascua Geisha (Hacienda La Esmeralda)” rostat av Costas i Umeå.

Hard-core kompetensutveckling

Det är inte överdrivet enkelt att hitta bra kompetensutveckling som brandingenjör när man väl lämnat LTH bakom sig. Mantrat i konsultvärlden är att vi kompetensutvecklar oss i våra uppdrag och visst är det så. Men här finns vissa solklara begränsningar. Hur ofta har vi tid att komma på ett helt nytt sätt att angripa ett problem? Hur ofta kan vi lägga ner en hel arbetsdag bara på att diskutera vilken metodilk vi ska använda? Tyvärr är svaren på dessa frågor troligen “inte så värst ofta” för de flesta av oss.

riskmatris 

När vi väl bestämmer oss för att åka på konferens så ska vi vara glada om vi får ut något konkret av det. Allt för ofta känner jag att det inte händer så mycket i världen som för min utveckling framåt. Mina slutsatser från SFPE-konferensen i Auckland 2008 visar att det där med risk (sannolikhet x konsekvens) är något som världen får vänta ytterligare några år på innan utvecklingen tar fart ordentligt. Det bästa med konferenser är dels tiden för egen reflektion och mötena med andra ingenjörer. Vidare har LTH har tagit fram några kurser för vidareutbildning. Går det inte att få kurser som är specialanpassade för konsulternas behov? Ja, det gör det och jag kan glädja er alla med att jag erbjuder två olika utbildningar med ett mycket konkret innehåll:

 • Simulering av bränder med Fire Dynamics Simulator (FDS). Läs mer >>
 • Riskhantering i ett samhällsperspektiv med fokus på tranport av farligt gods. Läs mer >>

Färdig med torsdagens riskutbildning

image

På torsdag ska jag träffa Bengt Dahlgrens brand- och riskingenjörer för att hålla en riskutbildning med fokus på samhällsplanering och farligt gods. I hela 5 h ska vi tillsammans reda ut begrepp kring risknivåer, värdering, analys av frekvenser och konsekvenser, samt gör ett försök att finna den ideala modellen för riskanalys i dessa sammanhang. Farligt gods är lurigt, framförallt då indata i många avseende är riktigt svårt att få tag i. Vi vet att olyckor med farligt gods kan ge upphov till en rad olika konsekvenser, exempelvis:

 • Detonation – tryck
 • UVCE/BLEVE/Jetflamma – strålning
 • Pölbrand – strålning
 • Utsläpp av giftiga ämnen (gas/vätska)
 • Frätskada

Men, endast ADR/RID-klass är känt! Hur ska vi då göra med ämnen som t.ex. Etylendiamin (UN 1604). Vätskan är märkt “83”, dvs. den är både frätande och brandfarligt. Komplicerande i sammanhanget är att den ger i från sig rejält med giftiga gaser när den brinner… Detta är en av alla frågor som vi kommer att behandla på tordag. Jag ser framemot en givande dag fylld av en hel del livliga diskussioner och förhoppningsvis många kreativa svar.

Exempel på analytisk dimensionering

Jag har fått Boverkets uppdrag att ta fram två exempel på analytisk dimensionering där den kommande handboken i just analytisk dimensionering ska användas. Det ena exemplet handlar om ett särskilt boende för personer med vårdbehov och det andra berör en samlingslokal.

nursing_home shopping

Arbetet ska visa på tillämpningen av den kommande handboken och exemplena skiljer sig ganska mycket åt. För vårdboendet handlar det om att jämföra risktal med en referensbyggnad för att undersöka vilka avsteg från förenklad dimensionering som kan tilåtas när byggnaden förses med sprinkler. Dimensioneringen av samlingslokalen sker med en scenarioanalys för brandsäkerheten ska utvärderas mot ett antal s.k. erfordrade brandscenarier, vilka finns beskrivna i handboken för analytisk dimensionering.

Arbetet sker inom ramen för BBR 20XX och ska redovisas i slutet av september

Arbetet med H+ går vidare

image

Det var länge sedan jag skrev om H+, men nu kan jag meddela att jag ingår i ett av lagen som gick “segrande” ur den tävling som Helsingborgs stad drog i gång i höstas. Jag tillhör laget bakom “Mindzone” och vi har fått ett särskilt omnämnade efter tävlingen, vilket förhoppningsvis innebär fortsatt arbete framöver.

I förra veckan träffades laget och representanter från Helsingborgs stad för ett första möte som var mycket givande. För egen del kändes det som staden hade full koll på att riskfrågorna är ganska komplexa i södra Helsingborg och att det finns mycket att vinna om staden tidigt bestämmer sig hur de ska förhålla sig till och hantera dessa risker. Nu sitter jag och skissar på ett förslag till kommande arbete som består av dels en övergripande idé om hur riskfrågorna ska hanteras, samt på ett antal inzoomningar i kritiska snitt exempelvis kring Gåsebäcks industriområde och Helsingborgs hamn.

Nytt kommunhus i Lund

För några månader sedan gjorde jag ett jobb åt Lunds stadsbyggnadskontor där jag tog fram anvisningar kring utformningen av riskreducerande åtgärder i samband med planeringen för ett nytt kommunhus intill Lunds C.

image

Kommunhuset i kv. Kristallen kan inrymma 900 arbetsplatser och det måste vidtas några åtgärder för att skyddet mot olyckor med farligt gods på S:a Stambanan ska vara tillfredställande. Vilka åtgärder som krävs framgår av figuren ovan.

Nytt FoU-uppdrag: Fire Safety Design with Sprinklers

doktorshatt_medicin_2_small

Jag har lite spännande saker på gång. Bl.a. diskuterar jag med Avdelningen för Brandteknik och Riskhantering vid LTH om en fortsättning på mina forskarstudier där jag i industridoktorandformat ska gå från lic. till doktor inom c:a 3 år. Ett uppstartsprojekt blir “Fire Safety Design with Sprinklers”, ett nordiskt utvecklingsprojekt med fokus på att ta fram underlag för att kunna göra tekniska byten vid installation av sprinkler (konventionell och boende).

Mitt bidrag koncentreas till en metodik för verifiering som framförallt ska kunna hantera kombinationer av tekniska byten. De insatser som  hitintills gjorts i området har haft svårt att finna en bra metod för att värdera säkerheten om flera olika avsteg görs till förmån för ett aktivt system. Jag hoppas kunna finna en väg framåt här.

Veckan avslutas med en after-work på Johan & Nyström i Malmö. Det ska bli riktigt kul!

I mål!

finish_line

Den 27 januari i år levererade jag ett första utkast till handbok i analystisk dimensionering inom ramen för BBR 20XX. Då var det 116 sidor fördelade på 14 kapitel. Efter kommentarer från arbetsgruppen har det blivit en hel del omstrukturering av arbetet och en del har fått strykas. I leveransen som gick iväg sent igår innehöll handboken 10 kapitel och totalt 104 sidor.

Det är en grym tillfredsställelse att ha nått så här långt och jag ser med tillförsikt fram emot den remiss som handboken och de nya föreskriftstexterna ska ut på någon gång efter sommaren. Tiden innan dess ska Boverket ägna åt interngranskning av materialet. Nu ska jag själv ägna mig åt en stunds välförtjänt vila.